– Otururken ya da yatarken bacaklarda sürekli bir huzursuzluk ve kıpırdanma hissiyle birlikte olan ilginç bir rahatsızlıktır. Yürürken rahatsızlık ortadan kalkar, akşam saatlerinde veya yattıktan sonra artar. – Genel toplumda görülme oranı %5 civarındadır. Yani, oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır.-

Uykuyu böler, uyku kalitesini bozan,ertesi gün yorgunluk hissine neden olur; seyahat etmeyi güçleştirir ve eşlere rahatsızlık verir – Çoğu kez belirli bir neden saptanamaz, ancak tetikleyen nedenlerden bazıları şunlardır : Romatoid Artrit gibi bazı iltihaplı romatizmalar, demir eksikliği anemisi, böbrek yetmezliği, omurilik veya sinir kökü basısı yapan rahatsızlıklar. – Buna göre nedenleri iki ana gruba ayırmak mümkündür : a ) Merkez sinir sistemi yani Beyin ve Omurilikle ilgili nedenler, b) Çevresel nedenler : Sinir veya sinir kökü basıları – Bu rahatsızlığın genellikle beynin ekstrapiramidal sisteminden kaynaklandığı düşünülmekle beraber, çevresel faktörlerin de önemli olduğunu gösteren deliller vardır. Örneğin omurga romatizması olarak da bilinen Ankilozan Spondilit hastalığında,bel fıtığı olanlarda ve omurilik kanalı daralmış hastalarda Huzursuz Bacak rahatsızlığı daha sık görülmektedir. – Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar ( Levodopa) bu rahatsızlıkta da etkili olmaktadır. Bunu ilk bulan GATA €™nın nöroloji hocası rahmetli Prof. Dr. Åževket Akpınar €™dır. Dünya literatürüne geçtiği yıl önce tüm dünyada yankı uyandırmış,en çok refere edilen yerli yayın olmuştur.. – Merkezi faktörler üzerine ancak ilaçlarla etkili olunabilmekte iken çevresel faktörleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak hem gerekli hem daha kolaydır. Böylece, bu rahatsızlığı tetikleyen faktörlerin bir kısmını ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir. – Omurilik veya kök basısını ortadan kaldırma amaçlı fizik tedavi yöntemleri tedavide etkili olabilmektedir. Bu bağlamda bel ve bacak kaslarını güçlendiren ve esnekliğini artıran egzersizler tedavide önemli olmaktadır. – İlaç tedavisiyle birlikte veya hafif vakalarda tek başına , etkin egzersiz protokolleriyle olumlu sonuçlar almak mümkündür. – En etkili egzersiz yöntemleri düşük şiddetli, uzun sürekli , kuvvet ve esnekliği artıran egzersiz protokolleridir. Dinamik egzersiz protokolleri ile kişiye özel programlar oluşturarak , hastalara en uygun uygulamalar yapılabilmektedir. – Bu protokoller sayesinde, spor ve egzersiz bilinen faydalarının yanı sıra psikolojik rahatlama, kendini iyi hissetme ve gevşeme etkileri de ortaya çıkmakta, uzun dönemde çok olumlu sonuçlar alınabilmektedir.