ANKİLOZAN SPONDİLİT

Ankilozan spondilit (AS), özellikle kalçalara yakın sakroiliak eklemleri ve omurgayı tutan, omurga hareketlerini büyük ölçüde kısıtlayan, kronik bir romatizmal hastalıktır. Çok eski çağlardan itibaren insanları etkilediği bilinen bu hastalıkta kesin neden henüz bilinmemektedir. Bununla birlikte kalıtımın önemli rol oynadığı ve bazı idrar yolu iltihaplarından sonra hastalığın ortaya çıktığı genel olarak kabul edilmektedir. İnsan doku antijenleri olarak bilinen HLA antijenlerinin bulunmasıyla birlikte , B 27 Antijeninin AS’li hastaların %90 kadarında pozitif olduğunun anlaşılması, kalıtımın rolünü gözler önüne sermiştir. …continue reading →