PROF.DR. TUNÇ ALP KALYON’UN YAYINLARI

1. ERTEM O., ERTÜRK M., KALYON T.A., ÖZCAN O. : Ankilozan Spondilitler Sırasında Seyrek Olarak Görülen Omurga Fraktürleri. GATA Bülteni .19: 157-159, 1977
2. T.A., NISHIO A. : Posterior Longitudinal Ligaman Ossifikasyonuna Bağlı Servikal Servikal Miyelopati. GATA Bülteni 20: 553-556, 1978
3. NAGAO T., KALYON T.A., YOSHIMURA O. : The Effect of Vibration on Hemiplejic Ambulation and H-Reflex. The Annual Report of Japanese Welfare Ministry. Rehabilitation Research Project for

Musculoskeletal Disorders. 50-53, 1978
4. KALYON T.A., YOSHIMURA O. : Akut Sentral Servikal Medülla Yaralanması Sendromu. GATA Bülteni 21 : 137-139, 1979
5. ERTEM O., KALYON T.A.: Sporda Masaj ve Egzersizin Yeri. Spor Hekimliği Dergisi. 14: 57-60, 1979.
6. KALYON T.A., NISHIO A. : The Results Obtained in Hemiplegic Patients for Static and Dynamic Balance Exercises Using Visual Feedback. Proceedings of the 16th Japanese Rehabilitation

Medicine Congress. 89,1979.
7. KALYON T.A., YOSHIMURA O. : Thermographic Evaluation of Distant Effects of Several Physical Therapy Forms. Sogo-Riha. 7: 481,1979.
8. KALYON T.A., ERTEM O.: Çocuklarda Medulla Spinalis Yaralanmaları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. XIV: 106-111, 1980.
9. KALYON T.A., ERTEM O.: Romatizmal Hastalıkların Tanısında Technetium 99m ile Yapılan Kemik Sintigrafisinin Değeri. Türkiye Tıp Akademisi Mecmuası. XIV: 403,1980.
10. ERTEM O., KALYON T.A., BİLGİÇ F: Ankilozan Spondilite Bağlı Parapleji. GATA Bülteni, 23: 157-162, 1981.
11. KALYON T.A., ERTEM O., ERTÜRK M, BİLGİÇ F.: Fiziksel Tıpda Yeni Bir Tedavi Kavramı: Biofeedback. GATA Bülteni, 23: 435-441, 1981.
12. KALYON T.A., ERTEM O., BİLGİÇ F.: Sakatlarda Spor. Spor Hekimliği Dergisi. 17: 149-152, 1982.
13. BİLGİÇ F., SEBER N., KALYON T.A., ERTÜRK M., ARPACIOĞLU O.: Cryptotetnaie (Magnesium Eksikliğinin Elektromyografik İncelenmesi) GATA Bülteni, 24: 179-185, 1982.
14. KALYON T.A., ERTEM O., BİLGİÇ F.: Akupuntur ve Ağrı. GATA Bülteni. 24: 829-833, 1982.
15. KALYON T.A., ERTEM O., BİLGİÇ F.: Vibrasyon Hastalığında Sirkulatuar ve Nörojenik Bulgular Arasındaki İlişki. GATA Bülteni. 24: 731-734, 1982.
16. BİLGİÇ F., ERTEM O., KALYON T.A., ARPACIOĞLU O.: Osteomalacia (İki Olgu Nedeniyle) GATA Bülteni. 24: 811-814, 1982.
17. ERTEM O., KALYON T.A.: Paraplegia Due to Ankylosing Spondylitis. ˜R’ XII: 235-236, 1982.
18. KALYON T.A., BİLGİÇ F., ERTEM O., ARPACIOĞLU O.: Romatoid Artritli Hastalarda Periferik Nöropati Gelişimi. GATA Bülteni. 25: 115-119, 1983.
19. KALYON T.A., ERTEM O.,BİLGİÇ F.: Paraplejik Hastalarda Yardımcı Yürüme Cihazları. GATA Bülteni. 25: 121-125, 1983.
20. BİLGİÇ F., KALYON T.A., ERTEM O.: Ortopedi ve Travmatolojide Elektromiyografi. GATA Bülteni. 25: 133-138, 1983.
21. ERTEM O., GÜNDÜZ Ş., BİLGİÇ F.,KALYON T.A.: Osteoartrozda İntraartiküler Kortikosteroid Tedavisinin Yeri. GATA Bülteni. 25: 127-131, 1983.
22. ERTEM O., KALYON T.A.: Dekompresyon Hastalığında Hareket Sistemi Komplikasyonları (Bir olgu nedeniyle). GATA Bülteni. 25: 859-862, 1983
23. KALYON T.A., BİLGİÇ F., ERTEM O.: The Diagnostic Value of Late Responses in Radiculopathies due to Disc Herniation. Electromyography and Clinical Neurophysiology. 23: 183-186, 1983.
24. KALYON T.A.: Tıpta Lazer. Romatizma. Acta Rheumatologica Turcica. 3: 237-241, 1984
25. DİNÇER, G., KALYON, T.A. : Romatoid Artritli Hastalarda Periferik Nöropati Sıklığı ve Tedavide İki Hücre Galvani Akımının Etkisi. Romatizma. Acta Rheumatolojica Turcica. 3 : 217-226,

1984.
26. KALYON T.A., GÜNDÜZ Ş., ERTEM O., BİLGİÇ F.: Paralitik Çocuklarda Rehabilitasyon Potansiyelinin Saptanması. GATA Bülteni. 26: 315-322, 1984
27. KALYON T.A.: Medülla Spinalis Yaralanmalı Hastalada Görülen Alt Ekstremite Kırıkları. GATA Bülteni. 26: 111-115, 1984.
28. KALYON T.A.: Phsical Therapy and Rehabilitation in Osteoarthritis. Procedings of FULAR Symposium Arthrosis II: 6-7, 1984
29. KALYON,T.A., BİLGİÇ, F.: Paraplejik Hastalarda Miyositis Ossifikans Oluşumunu Etkileyen Faktörler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. XIX : 383-390,1985.
30. KALYON,T.A., BİLGİÇ, F.: Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Subluksasyon Gelişimi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. XIX: 255-262, 1985.
31. KALYON, T.A., DÜNDAR, İ.H.:Ankilozan Spondilitli Hastalarda HLA B 27 Antijeni Sıklığı. GATA Bülteni. 27:365-370, 1985.
32. KALYON,T.A., BİLGİÇ, F.: Medülla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Uzun Vadeli Takip Sonuçları. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 4: 545-551,1985.
33. KALYON, T.A. : Aşağı Motor Nöron Lezyonlarında Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon.4 : 608-613, 1985.
34. KALYON,T.A., BİLGİÇ, F.: Laser Işınlama Tedavisi. GATA Bülteni. 28: 377-381, 1986.
35. KALYON, T.A. : Atletlerde Ayak ve Ayak Problemleri. Spor Hekimliği Dergisi. 21: 57-67, 1986.
36. KALYON,T.A., BİLGİÇ, F.: Medikal Rehabilitasyonda Sporun Yeri. Spor Hekimliği Dergisi, 21, 89-91, 1986.
37. KALYON, T.A., ZENGİN, E., BİLGİÇ, F., DİNÇER, K.: Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Evlilik ve Aile Sorunları. H. Ü. Sos. Hiz. Yük. Ok. Dergisi. 4: 79-84, 1986.
38. GÜNDÜZ, Ş., KALYON, T.A., BİLGİÇ, F.: Meningomiyoloselli Çocuklarda Rehabilitasyon Potansiyellerinin Saptanması. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 5: 166-171, 1986.
39. KALYON, T.A. : Karpal Tünel Sendromunda Elektromiyografik Bulgular. GATA Bülteni. 29: 77-91, 1987.
40. DİNÇER, K., KALYON, T.A., BİLGİÇ, F, ERAYDIN, C.: Xanthoma Multiplex Tuberosum (Bir Olgu Nedeniyle ). GATA Bülteni. 29: 821-825, 1987.
41. KALYON, T.A., BİLGİÇ, F, TAN, K.: R.A. li Hastalarda Sulfasalazine Tedavisi ile Alınan Sonuçlar. Fiziktedavi ve Rehabilitasyon. XIII: 23-28, 1988.
42. GÜNDÜZ, Ş., ZENGİN, E., KALYON, T.A., BİLGİÇ, F.: Medülla Spinalis Yaralanmalarında Barsak Eğitimi ve Rehabilitasyonu. BEGV. 1: 7-10, 1988.
43. GÜNDÜZ, Ş., KALYON, T.A., ZENGİN, E., BİLGİÇ, F.: Medülla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Cihaz Kullanımı. BEGV, 1: 15-18, 1988.
44. GÜNDÜZ, Ş., KALYON, T.A., DİNÇER, K., SELÇUKLU, O., BİLGİÇ, F.: Hemiplejik Hastalarda Omuz Problemleri. BEGV, 1: 16-19, 1988.
45. KALYON, T.A.: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon El Kitabı. Çev. Ed. : N. Tuna, Nobel tıp. istanbul. 1988, 68-80, 584-602, 401-406.
46. KALYON, T.A., BİLGİÇ, F., ERKAN, H., ÖZDEMİR, A.: Kas Reedükasyonunda İzokinetik Egzersiz Sistemlerinin Yeri. Spor Hekimliği Dergisi. 23: 79-83, 1988.
47. KALYON T.A.: Ultrason. Elektroterapi, Ed. N.Tuna. Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul. 1989
48. KALYON, T.A., ÖZDEMİR, A., BİLGİÇ, F.: Diz Rehabilitasyonunda İzokinetik Değerlendirme ve Tedavi Yöntemiyle Alınan Sonuçlar. BEGV 1 : 6-10 1989
49. BİLGİÇ F., KALYON TA, ARPACIOĞLU O.: Fiziksel ve Rehabilitasyon (1) Romatoloji Ders Kitabı, Desen Basımevi. ANKARA, 1989
50. KALYON T.A.: İzokinetik Egzersizler. Spor Bilimleri, 1. Ulusal Sempozyumu Bildirileri 293-297, 1990
51. KALYON T.A.: Korunmaya Muhtaç ve Özürlülerde Spor. Spor Şurası Bildirileri Kıtabı. ANKARA, 133-137, 1990
52. KALYON T.A.: Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları, GATA Basımevi, ANKARA, 1990.
53. GÜNDÜZ Ş., KALYON TA.: Hemodiyalizli Hastalarda Karpal Tünel Sendromu. BEGV. 2: 26-30, 1990
54. KALYON TA., GUNDUZ, Ş.: Yerçekimsiz Ortamın Organızma Üzerindeki Etkileri. TSK 1. Hava Uzay hekimliği Kongresi Kitabı, 1990.
55. KALYON TA., MÖHÜR H., BAYHAN H. BİLGİÇ F: Refleks Sempatik Distrofinin Tedavisinde Calcitonin ile Alınan Saonuçların Çıft Foton Kemik Dansimetresi ile Değerlendirilmesi, GATA Bülteni,

33: 195-205, 1991
56. KALYON TA.: Müsabakaya Hazırlık Dönemi Tabipler Birliği Bülteni. 1991
57. KALYON TA.: Spor Travmalarında Rehabilitasyon İlkeleri Tabipler Birliği Bülteni 1991.
58. KALYON TA, GÜNDÜZ Ş.: Sportif Rehabilitasyon. Spor Hekimliği Dergisi, 26: 103-109, 1991
59. KALYON T.A.: Ankilozan Spondilit, Seronegatif Spondiloartritler. Desen Matbaası, ANKARA, 12-23, 1991
60. KALYON T. A., YAĞMUR H., AÇIKSÖZ E.:Değişik Etiyolojik Nedenlerle Oluşan Omuz Problemlerinde İzokinetik Değerlendirme Sonuçları . III .Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özet

Kitabı, 1991.
61. AÇIKSÖZ, E., KALYON T.A., YAĞMUR H.,BİLGİÇ F: Omuz Sıkışma Sendromunda İzokinetik Egzersiz Tedavisiyle Alınan Sonuçlar. III. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildiri Özeti Kitabı. 1991
62. KALYON TA., GÜNDÜZ Ş.: Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon Etkinliği. Spor Hekimliği Dergisi. 26:103-108, 1991
63. KALYON TA.: Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon. 12. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. ANKARA, 154-157, 1991
64. ÖZGÜL A., KALYON TA., GÜNDÜZ Ş., YAĞMUR H., BİLGİÇ F.: Ankilozan Spondilitli Hastalarda Egzersizin Astrand Test Sonuçlarına Etkisi. J Rheum Med. Rehab. : 3:116-121, 1992
65. KALYON TA., AÇIKSÖZ E., GÜNDÜZ Ş., YAĞMUR H., ÖZÇELİK A.: Fiziksel Performansın Ölçülmesinde İzokinetik Sistemlerin Değeri. Spor Hekimliği Dergisi, 27: 9-15, 1992
66. KALYON TA.: Müsabakaya Hazırlık Dönemi. Spor Hekimliği. TTBMK. Yayınları. Editör : E. Ergen MAYA Mat. ANKARA, 171-174, 1992
67. KALYON TA.: Özürlülerde Sportif Etkinlikler. 284-250, ANKARA 1992
68. KALYON TA.: Spor Travmalarında Rehabilitasyon İlkeleri. ANKARA, 228-231, 1992
69. AÇIKSÖZ E., KALYON T.A., YAĞMUR H., BİLGİÇ F.: Omuz Sıkışma Sendromunda İzokinetik Egzersiz Tedavisiyle Alınan Sonuçlar. Romatizma Dergisi, 7:11-12, 1992
70. AÇIKSÖZ, E.: Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi. 1992
71. KALYON T. A., AYDIN T., YAĞMUR, GENÇ Ü.: Sağlam Kişilerde Ayak Bileği Ekleminin İzokinetik Değerlendirilmesi. II. Ulusal Spor Bilimleri Kongre Kitabı. ANKARA, 332-336, 1992
72. AYDOĞ T., ATAY G., KALYON T.A., YAĞMUR, H.: Bayan Basketbolcularda Diz ve Ayakbileği İzokinetik Ölçümleri ve Uyluk, Baldır Kalınlıkları, Sıçrama Arasındaki İlişki.: II. Ulusal Spor

Bilimleri Kongresi Kitabı. ANKARA. 133-142, 1992
73. GÜNDÜZ Ş., KALYON, T.A., ARPACIOĞLU O., TAN A.K., BİLGİÇ, F., DİNÇER K.: Hemofilik Artrit. Olgu Bildirisi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi. 16., 3, 1992
74. KALYON T.A.: Spor Hekimliğinin Temel Prensipler (1) Artrpo. Artros.Cer.Der. 5: 63-66, 1992
75. GÜNDÜZ Ş, KALYON TA, MÖHÜR H, DURSUN H, BİLGİÇ F.: Peripheral Nerve Block With Phenol to Treat Spasticity in Patients with Spinal Cord Injury. Paraplegia. 30: 808-811 1992
76. KALYON T.A.: Kassal Aktivite ve Egzersiz Tipleri, Artop. Artos. Cer. Der., Vol:4, (6): 65-68, 1993
77. KALYON T.A. : Spor Hekimliğinin Temel Prensipler (II) Kassal Aktivite ve Egzersiz Tipleri. Artrop Artros Cer., 4 : 65-68, 1993
78. KALYON T.A., GÜNDÜZ Ş. : Spor Hekimliğinin Temel Prensipleri (III) Spor Sakatlıklarında Rehabilitasyon. Artrop Artros Cer. 4: 93-96, 1993
79. KALYON T.A., AYDIN T.A., ÇİVİTÇİ B., YAĞMUR H., GENÇ Ü.: Kondromalasi Patellanın Klinik ve Radyolojik değerlendirilmesi ve Rehabilitasyonu IV. Milli Spor Hekimliği. Bildiri Özetleri

Kitabı. S: 44., 1993
80. KALYON T.A., GÜR E., AYDIN T., GENÇ Ü., YAĞMUR H.: Artroskopik Diz Cerrahisinden Sonra Uygulanan Kapalı Kinetik Zincir Rehabilitasyon Protokolleri ile Alınan Sonuçlar. Acta Orthop.

Trav. Tur. 27: 336-339, 1993
81. KALYON T.A., GÜR E., AYDIN T., YAĞMUR H., GENÇ Ü.: Atroskopik Diz Cerrahisinden sonra Uygulanan Kapalı Kinetik Zincir Rehabilitasyon Protokolleri ile Alınan Sonuçlar. Acta Orthop

Traumatol Turc 27: 336-339, 1993
82. GÜR H., KALYON T.A., YAĞMUR H., GÜNDÜZ Ş.: Effect of Age on the Physical Capacity of Men with Special Reference to Muscle Strenght and Endurance. T.Journal of Medical Sciences.

21:173-179, 1994
83. KALYON T.A., GÜNDÜZ Ş.: Spor Hekimliğinin Temel Prensipler (IV) Kas Gücünün Restorasyonu. Artrop. Artros. Cer. Der. 5: 61-62, 1994.
84. KALYON T.A.: Spor Hekimliği Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları. 2. Baskı GATA Basımevi, Ankara, 1994
85. KALYON T.A.: Özürlü Sporcularda Yeni Bir Doping Yöntemi. Spor Hekimliği Dergisi . 29: 27-32, 1994
86. ARPACIOĞLU O., SALTIK E., DURSUN H., KALYON T.A. ÇİVİTÇİ B.:Travmatik Diz Lezyonlarında İzometrik ve İzokinetik Egzersizlerle Alınan Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab. 5: 100-105, 1994
87. KALYON T.A.: Spor ve Spor Hekimliği. Görünüm. 3: 31, 1994
88. KALYON T.A.: Spor Sakatlıklarının Rehabilitasyonu, ODTÜ, 1993-1994 Akademik Yılı Seminerler Dizisi Kitabı. Ankara, 1994. 45-49
89. KALYON T.A., YAĞMUR H., ÖZDEMİR A.: The Value of Izokinetic Systems in the Assesment of Physical Performance. Abstract Book of 29. International Congress of Military Medicine. İstanbul

1994, S : 197
90. KALYON T.A., AYDIN T.: A Questionnaire on Blood Doping Among Sportsmen. Abstract Book of Nato Military “Civil 3. Blood Conference. İstanbul , 1994. 71
91. ÖZGÜL A., KALYON T.A. ARPACIOĞLU O., BİLGİÇ F.: Elektromyographische Befunde in der Paravertebralen Muskulatur bei Diskurhernien. Phys Rehab. Kur. Med 4: 157, 1994
92. KALYON T.A., ÖZGÜL A., YAZICIOĞLU K., GÜNDÜZ Ş.: The Congenital Abnormalities in Ankylosing Spondylitis. Atelier de Travail sur L’ epidemiologie et le Traitement des Lombalgies. pp:

21-22, 1994
93. KALYON T.A.: Spor Hekimliği Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları. 3. Baskı GATA Basımevi. Ankara 1995
94. DURSUN H., MÖHÜR H., GÜNDÜZ Ş., ÖZGÜL A., KALYON T.A., ARPACIOĞLU O.: Spinal Kord Yaralı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Romatol. Tıb. Rehab. 6: 54-49, 1995
95. KALYON T.A.- Spor Yaralanmalarının Rehabilitasyonu. Tıbbi Rehabilitasyon Editör, H. Oğuz Nobel Tıp İstanbul. 1995, 607-626
96. KALYON T.A.- Özürlü Sporcularda Genel ve Fonksiyonel Sınıflandırma Rehberi Editör : T.A. Kalyon GSGM Yayınları Ankara 1995
97. KALYON T.A.: Sportif Rehabilitasyon, Spor ve Tıp, 3: 8-14, 1995
98. AYDIN T.., KALYON T.A., YAĞMUR H., GENÇ Ü., ÇELEBİ M.: Artroskopik Ön Çapraz Bağ Tamirinden Sonra Kapalı Kinetik Zincir Rehabilitasyon Protokolü ile Alınan Sonuçlar. Spor Hekimliği

Dergisi 30: 71-83, 1995
99. ÖZGÜL A., PAPUŞCU Y., YAZICIOĞLU K., DURSUN H., KALYON T.A., ARPACIOĞLU A.: Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto-Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6: 74-78, 1995
100. KALYON T.A.: Bedensel Engelli Sporlarında Kurallar Kitabı. G.S.G.M. T.Ö.S.F., Yayınları. Neyir Matbaası. Ankara 1995
101. US K., BEKTAŞ U., BİLGİN S., AYDIN T., MERGEN E., KALYON T.A.: Aşil Tendonunun Total Rüptürlerinin Karşılaştırmalı Cerrahi Tedavi Sonuçlar Artrop Artros Cer. Der. 7: 37-39, 1996
102. GÜNDÜZ Ş., DURSUN H., KALYON T.A., ARPACIOĞLU O., MURAT M.: Spinal Kord Yaralanmalı Erkek Hastalarda İntrakorporal Papaverin Enjeksiyonu. Romatol. Tıb. Reh. 7(1) : 29-32, 1996
103. KALYON T.A., AYDIN T.: Özürlülerde Spor. Spor ve Tıp 4: 25-29, 1996
104. ÖZGÜL A., DURSUN H., KALYON T.A., DİNÇER K.,ARPACIOĞLU O.: Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal Değeri .Romatoloji & Tıbbi Rehabilitasyon

Dergisi.Cilt: 7, Sayı 2, 99-103, 1996
105. AYDIN T., KALYON T.A., YAĞMUR H., GENÇ Ü., KURDAK S.:Elit Güreşçilerin Omuz Kaslarının İzokinetik Değerlendirilmesi. Spor Hekimliği Dergisi. Cilt:31, 55-64, 1996
106. AYDIN T., YILDIZ F., KALYON T.A., YAĞMUR H., GENÇ Ü., GÜNDÜZ Ş.: Kondromalazi patella olgularına uygulanan kapalı kinetik zincir rehabilitasyon protokolü ile alınan sonuçlar. Fizik

Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi (Basım için dergiye gönderildi)
107. AYDIN T., KALYON T.A., GENÇ Ü., YAĞMUR H., ÇELEBİ M.: Konsantrik Kas Kasılma Öncesi Yapılan İzometrik ve Egzantrik Kasılmaların Konsantrik Kas Kuvveti Üzerine Olan Etkisi.Fizik Tedavi

ve Rehabilitasyon Dergisi (Basım için dergiye gönderildi)
108. KURDAK S.S., AYDIN T., YAĞMUR H., GENÇ Ü., KALYON T.A: Antrenman Öncesi Elit Boksörlerin Fiziksel Kapasitelerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Spor Hekimliği Dergisi (Basımda).
109. KALYON, TA.: Sportif Rehabilitasyonda Yeni kavramlar. Kas-İskelet Sistemi Rehabilitasyonunda Yeni Görüşler. ED:L. Cerrahoğlu, Güncel Tıp Y. Erzurum, 1996, 41-46.
110. KALYON TA.: Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizleri. SESAM Akademik Faaliyetler Kitabı. G.S.G.M. Ankara, 1996, 33-41.
111. ERZURUMLU A., DURSUN H., GÜNDÜZ Ş., KALYON TA., ARPACIOĞLU O.: Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Romatol. Tıb Rehab. 7: 176-180, 1996.
112. DURSUN H., ERZURUMLU A., GÜNDÜZ Ş., KALYON TA., ARPACIOĞLU O.: Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı. Romal. Tıb Rehab. 7: 171-175, 1996.
113. DURSUN H., GÜNDÜZ Ş., TAŞÇI N., KALYON TA., ARPACIOĞLU O.: Nöropatik Mesaneli Hastalarda İntravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehab. Der. XX: 158-162, 1996.
114. ÖZGÜL A., DURSUN H., TAŞÇI N., GÜNDÜZ Ş., KALYON TA., ARPACIOĞLU, O.: Ankilozan Spondilitli Hastalarda Göğüs Genliği Değerlerinin Solunum Fonksiyonları ve Maksimal Oksijen Tüketimi

ile İlişkisi. Romatizma, 11: 145-149, 1996.
115. US AK., BİLGİN SS., AYDIN T., MERGEN E.: Repair of Neglected Achilles Tendon Ruptures: Procedures and Fonctional Results. Arch. Orthop. Trauma Surg. (1997) 116: 408-411.
116. KALYON, TA.: Spor Hekimliği. 4. Baskı. GATA Yayınları. Ankara, 1997.
117. KALYON TA.: Ayak ve Ayakbileği Rehabilitasyonu. Ayak ve Ayakbileği Sorunları. Ed: Dr. Rıdvan EGE. Türkiye Rehabilitasyon Vakfı Yayınları. Ankara. 1997, 1203-1220.
118. KALYON TA.: Özürlülerde Spor. Sporsal Kuram dizisi No: 6, Bağırgan Yayımevi. Ankara, 1997.
119. EVCİK D., ENGİN S., KALYON TA. VE ARK.: The Effects of Exercise Therapy on Osteoarthritic Knees. J. Rheum. Med. Rehab. 8: 230-233, 1997.
120. KALYON TA, AYDIN T, YAĞMUR H, GENÇ Ü.: Results Obtained with Closed Chain Rehabilitation Protocols Following Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Proccedings of 8

th World Congress of the IRMA F-2:18.06, 1997
121. KALYON TA.: Spor Sakatlıklarının Rehabilitasyonu. Fiziksel Tıp. 1: 51-55, 1998.
122. ÖZGÜL A., KALYON TA., ARPACIOĞLU O.: Kimyasal Sinovyortez. Fiziksel Tıp, 1: 60-63, 1998.
123. KALYON TA.: Proprioseptif Rehabilitasyon. Romatol. Tıp Rehab. 9: 105-111, 1998.
124. AYDIN T., KALYON TA.: Omuz Eklemi Propriosepsiyonu. Fiziksel Tıp. 2: 58-63, 1998.
125. AKKURT S., YILDIZ Y., SÜTBAKAN İ., GENÇ Ü., YAĞMUR H., DEMİR H., AYDIN T., KALYON TA.: Eskrimde Dürtüş Zamanı İle Yarışma Sonuçları Arasındaki İlişki. (Celal Bayar Ü. Beden Eğitimi ve

Spor Bilimleri Dergisine gönderildi) 1998
126. AKKURT S, YILDIZ Y, GENÇ Ü., YAĞMUR H., DEMİR H., KALYON TA: Solunumsal Eşik ve Solunumsal Eşikden Sonraki Tükenme Zamanı İle Aerobik ve Anaerobik Kapasite Arasındaki İlişki. Spor

Hekimliği Dergisi, 33: 97 -108, 1998.
127. GENÇ Ü, AKKURT S., AYDIN T., YILDIZ Y., YAĞMUR H., KALYON TA.: Solunumsal Eşik ve Laktat Eşiği Arasındaki İlişki. (Spor Hekimliği Dergisine Gönderildi) 1998
128. KURT İ., SERDAR M., KALYON TA., KURNAZ L., ÖZÇELİK F., KUTLUAY T.: Alkaptonüri. Gülhane Tıp Dergisi, Ankara, 1998, Vol. 40, No. 3, 377-381.
129. KALYON TA., AYDIN T.: Spor Masörü Kursu El Kitabı . SESAM, Ankara. 1998
130. YILDIZ Y , AYDIN T , GENÇ Ü, YAĞMUR H, AKKURT S, KALYON TA. Laktat Eşiği sonrası kullanılan Enerji Miktarı ile Anaerobik Kapasite Arasındaki İlişki- Spor hekimliği Dergisi.

33: 163-172, 1998
131. KALYON, TA. – Kayak Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Kayak sporu yaralanmaları ve Rehabilitasyon. Doğu Anadolu Sempozyumu. 53-63. 1998.
132. Aydın, T.,Kalyon, TA.- Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Propriosepsiyonun Rolü. Fiziksel Tıp, 1 : 20-26, 1998.
133. ÖZGÜL,A., YAZICIOĞLU, K., GÜNDÜZ, Ş., KALYON, TA., ARPACIOĞLU,O.- Acute Brucella . Sacroiliitis: Clinical Features. Clin. Rheumatol. 17: 521-523, 1998.
134. .KALYON, T.A.- Spinal Kord yaralanmalarında İleri Dönem Rehabilitasyon Uygulamaları. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Konferanslar ve Sempozyumlar Kitabı. 16-21

Mayıs,1999, Antalya, 105- 113.
135. Ü. GENÇ, S. AKKURT, T. AYDIN, Y. YILDIZ, H. YAĞMUR, T.A. KALYON.- Solunumsal Eşik ve Laktat Eşiği Arasındaki İlişki. Spor Hekimliği Dergisi. 34: 37-45, 1999
136. Y. YILDIZ, T. AYDIN, T.A. KALYON “ Egzersize Bağlı Astım. Spor ve Tıp . Yıl:7 Sayı 5-6: 6-10, 1999.
137. KALYON. T.A.- Yumuşak Doku Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon . XVI. Ulusal Ortopedi ve Rehabilitasyon Kongre Kitabı. 3-7 Kasım, 1999. s: 2000-2006.
138. AYDIN,T., YAĞMUR,H., YILDIZ Y., GENÇ, Ü., KALYON, TA. “ Sağlam ve İnstabil Omuz Eklemlerinin Propriosepsiyonu. Gülhane Tıp Der., 41: 228-233, 1999.
139. KALYON, T.A. Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Tıbbi Rehabilitasyon Kitabı. Editör : H. Oğuz. (Baskıda), 1999
140. Hazneci B, tan K, Alaca R, Möhür H, Kalyon, TA, Arpacıoğlu O.- Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Bel Okulu Programı ile Alınan Sonuçlar. Romatizma. 14: 55-61, 1999.
141. Kalyon, TA.- Paraplejide Ambulasyon. Romatol Tıb Rehab Der., 10: 232-238, 1999.
142. Aydın, T., Kalyon TA.- Üst Ekstremite Rehabilitasyonunda Propriosepsiyonun Rolü. Fiziksel Tıp. Özel sayı 1 : 20-26, 1999
143. Kalyon TA.- Telerehabilitasyon. Fiziksel Tıp. 2:53-58, 1999
144. Yıldız Y., Aydın T., Akkurt S, Genç Ü., Yağmur H., Kalyon, TA- Eskrimde Dürtüş zamanı ile Yarışma Sonuçları Arasındaki İlişki. Fiziksel Tıp. 2: 29-31, 1999
145. YAZICIOĞLU K, ÖZGÜL A, KALYON T A , GÜNDÜZ Ş, ARPACIOĞLU O, BİLGİÇ F.- The Diagnostic Value of Dermatomal Somatosensory Evoked Qotentials in Lumbosacral Disc Herniations: a

Critical Approach. Electromyogr Clin Neurophysiol., 39: 175- 181, 1999.
146. KALYON,TA.- Spor Yaralanmalarının Rehabilitasyonu. Sporcu Sağlığı ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Erzurumu, Mart 2000, 1-14,
147. AYDIN, T., YILDIZ Y., KALYON TA- Spor Yaralanmaları. GATA Yayınları. Ayın Kitabı. Ankara. 2000
148. KALYON TA.- Spor Hekimliği . GATA Yayınları. 5. Baskı. Ankara, 2000
149. KALYON TA. Sportif Rehabilitasyon Merkezi . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Editörler:M: Beyazova – Y.G. Kutsal . Güneş kitabevi, Ankara, 2000 , 2533-2541.
150. AYDIN T., TANYERİ Y., KALYON TA.- Kayak Kazalarının Nedenleri ve Yaralanma Çeşitleri. Spor ve Tıp . 8: 42- 47, 2000.
151. AYDIN,T., YILDIZ Y., YILDIZ C., ATEŞALP S., KALYON, TA.- Ayak Bileği Propriosepsiyonu: Genç Kız Jimnastikçi ve Kontrol Grubunun Kıyaslanması. Fiziksel Tıp. 3: 11-20, 2000
152. AYDIN T, YILDIZ Y, ÖZGÜRBÜZ C, BAYDAR M, KALYON TA.- Stretch- Shortening Cycle of Shoulder Internal Rotators as Measured by Isokinetic Dynamometry. Spor Hekimliği Dergisi. 35: 73-

82, 2000
153. KALYON TA.- Sports in Disabled Persons. J Rheum Med Rehab. 11:102-106, 2000
154. AYDIN T, YILDIZ Y, ÖZGÜRBÜZ C, YAĞMUR H, GENÇ Ü, KALYON TA.- Die Propriozeptive Fahiggkeit der normalen und der instabilen Schulter. Deutche Zeitschrift für Sportmedizin. Jahrgang

51: 336- 340, 2000
155. ALACA R, HAZNECİ B, GÖKTEPE S, GÜNDÜZ Ş, KALYON T A : Spinal Kord Hasarlılarda Bası Yarası Gelişimi için Risk Faktörleri. Gülhane Tıp Derg. 43 (1):25-29, 2001
156. KALYON T A : Paralimpik Oyunlardan Günümüze, Engellilerde Spor.Gençlik ve Spor Genel Müd.Derg.Y:1, S:6, 2001
157. KALYON T A : Refleks Sempatik Distrofi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 47: 59-60, 2001
158. KALYON T A : Elektroterapi-Ultrasonlar “ Necdet TUNA – Kitap – 2001
159. AYDIN T.,YILDIZ Y., YILDIZ C., KALYON T.A.: The Stretch-Shortening Cycle of the Internal Rotators Muscle Group Measured by Isokinetic Dynamometry. J Sport Med Phys Fitness . 41:

371- 379, 2001.
160. AYDIN T., YILDIZ Y., YANMIS İ., KALYON T.A.:Shoulder Proprioception : A Comparison Between the Shoulder Joint in Healthy, Unstable, and Surgically Repaired Shoulders. J Bone Joint

Surger. (Yeni gönderildi)
161. AYDIN T., YILDIZ Y., YILDIZ C., ATESALP S., KALYON T.A.: Ankle Proprioception: A Comparison Between Female Teenage Gymnasts and Controls. Int Foot Ankle . (accepted for publication)
162. AYDIN T., YILDIZ Y., YILDIZ C., KALYON T.A.: Active and Passive Ankle Joint Position Senses of Female Teenage Gymnasts. J Spor Rehab. (accepted for publication)
163. AYDIN T., YILDIZ Y., YANMIS İ., KALYONT.A. :SHOULDER PROPRIOCEPTION : A Comparison Between the Shoulder Joint in Healthy and Surgically Repaired Shoulders. Arch Orthop Trauma Surg.

121: 422-425, 2001
164. BABACAN B., ALACA R., GÖKTEPE S., MÖHÜR H., KALYON T A :Diz Medial Osteoartritlerinde Breys Girişimlerinin Semptomlar ve Eklem Biyomekaniği Üzerine Etkisi. J.Rheum Med Rehab. 12 (3).

169-175, 2001
165. HAZNECİ B, TAN A K, DUMAN İ,DİNÇER K, KALYON T Primer Hipertrofik Osteoartropati (Pakidermoperlastosis-Bir olgu nedeniyle) Romatizma Dergisi (BASKIDA), 2001
166. KALYON TA.- Orta ve İleri Yaşlarda Spor. Gençlik Spor 2001, 1 : 60-62, 2001.

167. KALYON TA, ÖZGÜL A, TAN K.- Reflex Sympathetic Dystrophy Following Gunshot Injuries. 6th Congress of Balkan Mil. Med. Com. Abstract Book. Plovidv, 2001 p:7
168. KALYON TA.- Paralimpik Oyunlardan Günümüze Engellilerde Spor. Gençlik- Spor. 1: 54-57, 2001
169. HAZNECİ B, İŞLEK A, TAN A K, DİNÇER K, KALYON T A.:Spastik Serebral Palsili Çocuk Hastalarda Basınç Splintlerinin Kas Hipertonusuna Etkinliği. Romatizma Dergisi (BASKIDA), 2001
170. KALYON TA.- Ultrasonlar. Elektroterapi. 2. Baskı. Editör: N. Tuna. Nobel Tıp Kitabevleri.
İstanbul, 129-138,2001
171. AYDIN T, YILDIZ Y, YILDIZ C, ATEŞALP S, KALYON TA.- Proprioception of the Ankle:
A Comparison Between Female Teenaged Gymnasts and Control. Foot & Ankle International. 23 : 123- 129, 2002.
172. AYDIN T, YILDIZ Y, KALYON TA.- Spor Hekimliği. Kıta Hekimliği Kitabı. GATA Yayınları.2002, 681- 698.
173. AYDIN T, YILDIZ Y, YILDIZ C, KALYON TA.- Effects of Extensive Training on Female Teenage Gymnasts’ Active and Passive Ankle- Joint Position Sense. J Sport Rehab., 11: 1- 10, 2002.
174. KALYON TA, DINÇER K, TAN K, ÖZGÜL A, HAZNECI B.- Bel Ağrıları. Ayın Kitabı. GATA Yayınları, Ankara, 2002
175. KALYON,TA. Tarihçe. Elektrodiagnoz. Ed: G. Akyüz. Güneş Kitabevi, İstanbul , 2003, 1-8
176. ÖZGÜL A, KALYON TA.- Osteoporoz. Hasta El Kitabı. GATA Yayınları. Ankara, 2002

177. KALYON TA. Refleks Sempatik Distrofi. Romatizmal Hastalıkların Tanı ve Tedavisi.
Editör : T. Göksoy. Yüce Yayım. İstanbul. 2002, 820- 832.

178. ALACA R, YILMAZ B, GÖKTEPE S, MÖHÜR H, KALYON TA, – Efficacy of Isokinetic Exercise on Functional Capacity and Pain in Patellofemoral Pain Syndrome. Am J Phys Med Rehabil. 81(11):

807- 813, 2002.
179. KALYON, TA- Servikal Vertebra. Omurganın Ağrılı Sendromları Sempozyum Kitabı.
Mersin, 2002, s: 7-9.

180. KALYON TA.- Zihinsel Engelliler Sporları Kurallar Kitabı. Z.E.S.F. Yayınları
Ankara, 2002.
181. ÇETIN C, ŞEKIR U, YILDIZ Y, AYDIN T, KALYON TA.- Olgu Sunumu : Amatör Bir Futbolcuda
Kasık ağrısı. Spor Hekimliği Dergisi. 37: 71-76. 2002.

182. . YILDIZ Y, AYDIN T, AKCAM T, SEKIR U, CETIN C, KALYON, TA.- Die maximalen respiratorichen Leistungngswerte bei jungen Mannern mit einseitiger Stimmbandlahmung. Fortschritte der

Medizin 121.jg-Originalien Nr.11/2003, 57-60. 2003.

183. YILDIZC, AYDIN T, YILDIZ Y, KALYON TA, BASBOZKURT M.- Anterior Inferior Iliac Spine Apophyseal Avulsion fracture. J South Orthop Assoc. Vol 12 , No:1, Spring 2003, 38-.40.

184. ŞEKIR U, YILDIZ Y, AYDIN T, KALYON TA. Hipertansiyon ve Egzersiz. Sendrom. Cilt 11 Sayı :2 Nisan 2003, 5-11.
185. YILDIZ Y, AYDIN T, ŞEKİR U, HAZNECİ B, KOMURCU M, KALYON TA.- Peak and end range eccentric evertor/concentric invertor muscle strength Ratios in chdronically unstable ankles:

Comparison with healty individuals. J Sports Science and Medicine.
2 : 70-76, 2003
186. KALYON TA.- Akupunktur Endikasyonları ve Etkileri. 19. Ulusal FTR Kongresi Konferans Kitabı.Antalya, 2003, 115- 117.
187. KALYON TA.- Eklem Yaralanmalarında Propdriosepsiyon Kaybının Önemi.
19. Ulusal FTR Kongresi Konferans Kitabı, Antalya, 2003 78-80.
188. ÖZGÜL A, YAZICIOĞLU K, PEKER F, TAŞKAYNATAN MA, KALYON TA._ Rehabilitasyon Programındaki Paraplejik Hastaların Aile İşlevleri Yönünden İncelenmesi. Türk Fiz. Tıp Rehab. Der. 49: 3-7,

2003.

189. KALYON TA.- Servikal Vertebranın Fonksiyonel Anatomisi ve Biyomekaniği.
IX. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi Kitabı. 24-26 Ekim 2004. Nevşehir.
190. 1 YILDIZ Y., AYDIN T, ŞEKİR U, ÇETİN C, ORS F, KALYON TA- Relation between isokinetic muscle strength and functional capacity in recreational athletes with chondromalacia patellae. Br

J Sport Med. 37: 475- 479, 2003.

191. ÇETİN C., ŞEKİR U., YILDIZ Y., AYDIN T., ÖRS F., KALYON TA.- Chronic groin pain in an amateur soccer player. Br. J Sports Med. 38: 223-224, 2004.

192. KALYON TA.-.- Sportif Rehabilitasyon . Tıbbi Rehabilitasyon Kitabı. Ed: H. Oğuz. Nobel
Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2004, S. 933- 950 .

193. KALYON TA .-Proprioceptive Rehabilitation in Orthopedic Disorders. 5th Mediterranean
Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. Sep. 30- Oct 4, 2004, Antalya.
Pp: 96- 98.

194. ÖZGÜL A., TAŞKAYNATAN MA., BAL A., KALYON TA.- Omuz ağrılı hastalarda ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme. Romatizma 19 : 117-122, 2004.

195.KALYON TA, ALACA R.- .-Beyin Hasarı Rehabilitasyonu. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon .
El Kitabı Braddom R.L., Çeviri Editörü : T. Arasıl. Güneş Kitabevi, Ankara, İstanbul.
2004, S: 698- 726,

196. TAŞKAYNATAN MA., ÖZGÜL A., TAN AK., DİNÇER K., KALYON TA.- Bier Block with Methylprendnisolone and Lidocaine in CRPS Type I: A Randomized, Double- Blinded, Placebo-Controlled Study.

Regional Anesthesia and Pain Medicine. 29 (5) : 408- 412, 2004

197.KALYON TA, TAN K, ÖZGÜL A.- .- Fiziktedavi ve Rehabilitasyon . (Ders Kitabı)
GATA Yayınları. Ankara. 2005.

198. KALYON TA- . Romatizmal Hastalıkların tedavisindeki yöntemler : Farmakolojik olmayan girişimler. Kelley’s Textbook of Rheumatology. Çeviri editörü : T. Arasıl. (Baskıda)..

199. TAŞKAYNATAN MA, YILMAZ B, ÖZGÜL A, YAZICI K, KALYON TA. Suprascpular nerve block versus steroid injection for nonspesific shoulder pain. Tohoku J Exp Med. 2005, 205: 19-25.

199. BALABAN B, YAŞAR E, OZGUL A, DİNCER K, KALYON TA.- Mediterranean fever and seronegative spondylarthropathy: Importance of differential diagnosis. Rheumatol Inter 2005, Feb. 12.

200. YILDIZ Y, AYDIN T, AKÇAM T, ŞEKİR U, ÇATİN C, KALYON TA.- Unilateral vocal cord paralysis. These patients lose their breath more quickly. Fortschr Med 2003, Jul 24: 145 : 29-30.52

201.TAŞKAYANATAN MA, ÖZGÜL A, ÖZDEMİR A, TAN K, KALYON TA.- Bisipital tendinitte steroid iyontoforezi ve elektroterapi. Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2005, 51 (1): 9-13.

202. TASKAYNATAN MA, İZCİ Y, OZGUL A, HAZNECİ B, DURSUN H, KALYON TA.-Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.

Spine, 2005, 30 (8): 210- 213.

203. OZGUL A, BAYLAN O, TASKAYNATAN MA, KALYON TA.- Poncet’s disease (tuberculous rheumatism): two case reports and review of the literature. Int J Tuberc Lung Dis.
9(7): 822-824. 2005

204. KALYON TA.-Akupunktur ve Ağrı. Türkiye Klinikleri. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Ağrı ve Tedavisi Özel Sayısı. 2005. 1(10): 60-64.

205. TAŞKAYNATAN MA, BALABAN B, KARLIDERE T, ÖZGÜL A, TAN K, KALYON TA.- Factitious disorders encountered in patients with the diagnosis of reflex sympathetic dystrophy. Clin. Rheumatol.

2005 (24): 521-526.

206. KALYON, TA. Spor Yaralanmalarının Tedavisinde Fiziktedavi modalitelerinin yeri. 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Konferans Bildirileri Kitabı. 2005, 102- 106.

207. HAZNECİ B, YILDIZ Y, ŞEKİR U, AYDIN T, KALYON TA.- Efficacy of Isokinetic Exercise on Joint Position Sense and Muscle Strength in Patellofemoral Pain Synrdrome.
Am J Physical Med Rehab. 2005, 84 (7): 521- 527.

208. ÖZGÜL A, PEKER F, TAŞKAYNATAN MA, TAN K, DİNÇER K, KALYON TA.- Effect of Ankylosing Spondylitis on health-related quality of life and different aspects of social life in young

patients. Clinical Rheumatology. 2006. 25:168-174.

209. BALABAN B, TASKAYNATAN MA, YASAR E, TAN K, KALYON TA. Ochronotic Spondylarthropathty: Spinal involvement resembling ankylosing spondylitis.
Clinical Rheumatology, 2005.

210. BALABAN B, YASAR E, OZGUL A, DINCER K, KALYON TA.Sacroiliitis in Familial Mediterranean Fever and Seronegative Spondylarthropathy: İmportance of Differential Diagnosis.
Rheumatology International, 2005. 25: 641-644.

211. Balaban B, Yasar E, Dal U, Yazıcıoğlu K, Mohur H, Kalyon TA.- Effect of ankle-foot orthoses on gait and energy expenditure in hemiplegic cerebral palsy. Dev. Med. & Child Neuro.

AACPDM Abstracs. 2005, SP: 30.

212. Hazneci,B, Tan K, Özdem T, Dinçer K, Kalyonn TA.- Refleks Sempatik Distrofi Tedavisinde Transkütanöz Elektrostimülasyon ve Ultrasonun Etkileri. T Fiz Tıp Rehab Der. 2005, 51 (3): 83-

89.

213. Kalyon TA.- Spor ve Sporcu Sağlığı. Sporcu Sağlığı ve Ortopedik spor yaralanmaları sempozyum kitabı. 2005, Ankara, S: 5-10.

214. Kalyon TA.- Tibetin Gençlik Pınarı kitabı hakkında görüşler. Silahlı Kuvvetler Dergisi. (385):
116- 119, 2005.

215. Özgül A, Dede İ, Taşkaynatan MA, Aydoğan H, Kalyon TA.- Clinical Presentation. of Chlamydial and non-chlamydial Reactive Arthritis. Rheumatol Int. 2006.

216. Duman İ, Aydemir K, Tan AK, Dinçer K, Kalyon TA.- An unusual case of osteoid osteoma clinically mimicking sacroiliitis. Clin Rheumatol.2006.

217. Balaban B, Taşkaynatan MA, Gencdoğan S, Özgül A, Tan AK, Kalyon TA.- Ewing’s sarcoma of the pelvic girdle mimicking the unilateral sacroiliitis and lumbar disc syndrome: Case report.
The Pain Clinic. 2006

218. Balaban B, Yaşar E, Dal U, Yazıcıoğlu K, Tan K, Kalyon TA.- Serebral palsili çocuk hastalarda fonksiyonel düzeyin enerji metabolizmasına etkisi. Türk Fiz Tıp Rehab. Derg. 2006, 52(1):

11-14.
219. Yıldız Y, Aydin T, Şekir U, Kiralp MZ, Hazneci B, Kalyon TA.- Shoulder terminal range eccentric antagonist/concentric agonist strength ratios in overhead athletes. Scand J Med sci

Sports.
2006, 16: 174- 180.

220. Kalyon Ta. Hastaların Eğitimi. Kelley Romatoloji. Çeviri Editörü: T. Arasıl. 7. Baskı. Güneş kitabevi. Ankara. 2006, 798-802.

221.Taşkaynatan, MA, Özgül A, Peker F, Balaban B, Tan K, Kalyon TA.- Erken Dönem Ankilozan spondilitli hastalarda sürekli kaygı. Romatol tıp Rehab 2005 16(3):150-154.

222. Balaban B, Taşkaynatan MA, Alaca R, Möhür H, Dinçer K, Kalyon TA.- Lomber disk hernili hastalarda transforaminal ve kaudal epidural steroid uygulamalarının etkinliği.
Romatol Tıp Rehab. 2005. 16(3): 170-6.

223. Kızılırmak S, Balaban B, Möhür H, Gündüz Ş, Kalyon TA.- Kauda ekiuna sendromlu hastalarda kısa bacak yürüme cihazlarının yürüyüş üzerine etkisi. Romatol Tıp Rehab 2005. 16(3): 190-9.

224. Balaban B, Yaşar E, Tuğcu İ, Tan K, Möhür H, Kalyon TA.-Ekin yürüyüşü olan serebral palsili çocuklarda botulinum toksin A tedavisinin dinamik yürüyüş paternine etkisi. Romatol Tıp

Rehab.
2005. 16 (4): 243- 9.

225. Balaban B, Kocaoğlu M, Yaşar E, Dinçer K, Kalyon TA.- Serebral palsili çocukta stres kırığı: Vaka sunumu. Romatol Tıp Rehab. 2005. 16(4) : 290-4.

226. Balaban B, Yaşar E, Tan AK, Kalyon TA, Kocaoğlu M.- Sakral yetersizlik kırığı : Olgu sunumu ve Literatür derlemesi. Romatizma. 2005, 20 (3): 33- 37.

227. Hazneci B, Tan K, Güncikan MN, Dinçer K, Kalyon TA.- Comparison of Efficasies of Botilinum Toxin A and Johnstone Pressure Splints Against Hip Adductor Spasticity Among Patients with

Cerebral Palsy: A Randomized Trial. Military Medicine. 2006, 171, 7: 653-657.

228. Kalyon TA.- Türkiye Klinikleri Dergisi. Spor Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu Özel Sayısı.
Editör : T.A. Kalyon. 2006. Vol:2 Sayı : 27,

229. Kalyon TA.- Omurganın Romatizmal Hastalıkları. Türkiye Klinikleri Dergisi. Omurga Hastalıkları ve Cerrahisi Özel Sayısı. 2006, 2 (30): 76-84.

230. Hazneci B, Vurucu S, Örs F, Tan AK, Gençdoğal S, Dinçer K, Kalyon TA._ Serebral Palsili Çocuklarda Fonksiyonel Düzeyi Etkileyen Faktörler. Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 2006, 52: 105-9.

231. Aydemir K, Taşkaynatan MA, Balaban B, Duman İ, Kalyon TA.- Kritik hastalık polinöromiyopatisi: Bir olgu sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg., 2007, 53: 41-4.

232. Kalyon TA.-Spor Hekimliği. Bölüm 23. .Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Dördüncü Baskı. Çeviri Editörü : T. Arasıl. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 2007 , S: 557- 575.

233. Kalyon TA.- F Wave. Electrodiagnosis . Ed: G. Akyüz, Güneş Pub. Co. Ankara . 2010, 89-95
234. KALYON TA- . Romatizmal Hastalıkların tedavisindeki yöntemler : Farmakolojik olmayan girişimler. Kelley’s Textbook of Rheumatology. Çeviri editörü : T. Arasıl. 2007

235. KALYON TA.-. Hastaların Eğitimi. Kelley Romatoloji. Çeviri Editörü: T. Arasıl. 7. Baskı. Güneş kitabevi. Ankara. 2006, 798-802.

236. KALYON TA.-Spor Hekimliği. Bölüm 23. .Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Dördüncü Baskı. Çeviri Editörü : T. Arasıl. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 2007 , S: 557- 575.

237.KALYON TA. Physiatric approach to lower extremity pain in sports medicine.
Proceedings of 5th ISPRM World Congress, Istanbul, 2009

238. KALYON; TA “ Travmatik Beyin Hasarında Rehabilitasyon.Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon. Ed: RL Braddom . Çeviri Editörü : M. Sarıdoğan . Güneş tıp Kitabevleri. . Ankara, 2010 , 1133-

1174.

239. KALYON, TA. F Wave.Practical Guide on Electrodiagnosis. Ed: G. Akyüz. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara, 2010 S: 89-96.

240.KALYON TA. Sportif Rehabilitasyon Merkezi . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ( 2. Baskı). Ed: M. Beyazova, Y.G. Kutsal. Güneş Kitabevi, Ankara 2013

241.KALYON TA. Akupunktur Tedavisi . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ( 2. Baskı). Ed: M. Beyazova, Y.G. Kutsal. Güneş Kitabevi, Ankara 2013
242. KALYON TA. Elektrodianozun Tarihçesi. Elektrodiagnoz kitabı.
Ed: Prof. dr. G. Akyüz. İstanbul 2013 ( Baskıda)
243. KALYON TA. Spor hekimliği. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. 5. Baskı . Çev. Ed: Prof. .Dr. T. Arasıl, Prof. Dr. N. Eskiyurt. Güneş kitabevi, Ankara, 2014 pp: 1411- 36

244. KALYON TA. Yumuşak Doku Patolojilerinin Tedavisinde kullanılan girişimsel fiziatrik tedaviler: Kas- iskelet sistemi hastalıklarında akupuntur. Türkiye Klinikleri Dergisi. Özel

sayı. 2014

245. KALYON TA. Sportif Rehabilitasyon Merkezi . Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon Kitabı.. 3. Baskı.Ed: Y.G. Kutsal ve M. Beyazova. Güneş kitabevi. Ankara. Baskıda . 2016

246. KALYON TA. Akupunktur Tedavisi . Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kitabı.. 3. Baskı ,Ed: Y.G. Kutsal ve M. Beyazova. Güneş kitabevi. Ankara. Baskıda . 2016

247. KALYON, TA. Spor Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Tıbbi Rehabilitasyon.
3. Baskı . Ed : Hasan Oğuz. Nobel Tıp Kitabevleri.İstanbul, 799- 813. 2015

248. KALYON, TA. Elektrik ve Elektrodiagnozun tarihçesi. Elektrodiagnozis.
Ed: G. Akyüz. Güneş Kitabevi. Ankara. 2016